Teràpies complementàries

Les teràpies complementàries engloben tècniques molt diverses (manuals, instrumentals, bioenergètiques…) que tenen en comú un concepte holístic de la salut i que busquen l’equilibri de l’organisme a través d’estimular les capacitats d’autocuració pròpies del cos humà.
Entre elles hi trobem l’homeopatia, la fitoteràpia, la reflexoteràpia, la quiropràxia, la acupuntura…

 

El National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) nord-americà defineix la medicina complementària i alternativa com «un conjunt divers de sistemes, práctiques i productes mèdics i d’atenció a la salut que no es considera actualment part de la medicina convencional». Una distinció que el NCCAM fa és que la medicina complementària s’usa conjuntament amb la medicina convencional mentre la medicina alternativa s’usa enlloc de la medicina convencional. El NCCAM també defineix la medicina integrativa com la combinació de «teràpies médiques formals i teràpies de la medicina complementària i alternativa per a les quals existeixen dades científiques d’alta qualitat sobre la seva seguritat i eficàcia».

 

Tenen com a objectius:

 

  • Estimular les capacitats autocuratives del cos humà.

  • Recuperar l’equilibri físic, psíquic i emocional.

  • Potenciar o complementar l’efecte d’altres teràpies.

 

Destinataris:

Totes aquelles persones que busquin restablir i/o mantenir la salut a través de mitjans naturals i amb un enfocament integral.

Material necessari:

 

Depèn de la tècnica emprada.