Rehabilitació cardio-respiratòria

Conjunt de mitjans terapèutics que tenen com a objectiu restablir l’ús, el més aviat possible, de la funció respiratòria, per curar, prevenir patologies pulmonars i per adaptar al pacient als esforços de la vida quotidiana. Les tècniques són senzilles i les aprèn el pacient i/o familiars, amb o sense instruments que proporciona el fisioterapeuta.

 

Les tècniques utilitzades són:

 • reeducació ventilatòria
 • reeducació de la tos
 • higiene bronquial i nasal
 • adaptació-entrenament a l’esforç i l’exercici
 • educació i prevenció

 

Té com a objectius

 • Restablir els patrons de la mecànica ventilatòria
 • Reduir la obstrucció bronquial produïda per les secrecions
 • Recuperar la tolerància a l’exercici
 • Millorar la qualitat de vida

 

Destinataris

 • Persones amb malalties pulmonars obstructives: EPOC, Fibrosi quística, bronquiolitis agudes repetitives, pneumònies...
 • Persones amb malalties pulmonars restrictives: cifoescoliosi, malalties neuromusculars...
 • Persones amb malalties cardíaques
 • Post-operatori cardiovascular, pulmonar, abdominal amb complicació respiratòria

 

Material necessari

No és necessari que el pacient disposi de material específic per a aquesta rehabilitació.

En cas contrari, el mateix fisioterapeuta facilitarà al pacient l’instrument que més ajudi al tractament.