Entrenament esportiu

L'entrenament esportiu és un pas més enllà del condicionament físic. L'objectiu principal és el rendiment màxim a través de processos d'adaptació de l'organisme, no només a nivell físic, també a nivell psicològic, afectiu i cognoscitiu; per aquest motiu es fa incidint en aspectes com la técnica, la tàctica, les cualitats físiques i les psicológiques.

 

Objectius:

 

  • Millorar la condició física en general i específica. 

  • Millorar les habilitats motrius de l’esport escollit.

  • Millorar el rendiment general de l’esportista.

 Destinataris:

 

Totes aquelles persones que vulguin aconseguir una fita esportiva. Des d'un esportista d´èlit a un esportista amateur que vulguin millorar els seus resultats.

 

Material necessari:

 

Dependrà dels objectius a assolir de l'esportista i de l’esport escollit.