Fisioteràpia neuromusculoesquelètica

La Fisioteràpia Neuromusculoesqulètica (NME) representa l'àmbit d'actuació majoritari dins de la professió i es defineix com l’àrea d’especialització de la fisioteràpia per al tractament de les afeccions neuromusculoesquelètiques, basada en el raonament clínic i que utilitza recursos terapèutics altament especialitzats.

 

La NME no utilitza tan sols tècniques manuals sinó que, en els darrers anys, ha ampliat les seves fronteres i ha integrat altres procediments que ajuden a a resoldre els problemes dels nostres pacients. Les diferents tècniques d'embenats, la punció seca, el treball amb ganxos, l'ergonomia i els conceptes de la neurodinàmica i de l’exercici terapèutic basat en l’evidència, s'han inclòs dins del ventall terapèutic de l'especialitat, fet que l'adequa a la realitat clínica, que està en sintonía amb els avenços científics i que ens ajuda a adaptar-nos a les necessitats individuals de cada pacient.

 

La Fisioteràpia NME està avalada per l’evidència científica i clínica i considera cada pacient dintre d’un paradigma psicobiosocial.