Fisioteràpia en geriatria

La geriatria és la especialitat que s'ocupa de la prevenció, curació i rehabilitació de les malalties de l'adult major fràgil. Les pincipals síndomes geriàtriques que podem trobar són les d'immobilització, de desequilibri i de postcaigudes, totes elles d' orígen divers: fractures, problemes de marxa, demències, enllitament...

 

La fisioteràpia en geriatria té com a objectius: l'educació sanitària, mantenir l'estat general i /o recuperar la funció.

 

Abans d' iniciar un tractament caldrà una avaluació inicial i valorar tant aspectes físics, socials com ambientals per determinar els objectius i les técniques del tractament.