Entrenament esportiu

L'entrenament esportiu és un pas més enllà del condicionament físic, en el qual es busca el rendiment màxim de l’esportista a través de processos d'adaptació de l'organisme tant a nivell físic com psicològic, afectiu i cognoscitiu.

 

Es busca la millora d’aspectes com la tècnica, la tàctica, les qualitats físiques i les psicològiques, tot en funció de l’esport escollit.